Rajni Perara MOTO, 2018, 48" × 36", mixed media - courtesy: Patel Gallery, Toronto
×